Welkom.

Wij heten je graag welkom op de website van Kiosk,
Heemkunde Beringen-Paal.

Eind 1994 werd de VZW Kiosk opgericht.
De vereniging heeft tot doel het bewaren, behouden, populariseren, onderzoeken en publiceren van het historisch patrimonium.
Reeds bij het begin kon de vereniging rekenen op een grote groep sympathisanten. Om een regelmatige werking te verzekeren ging in juni 1995 het tijdschrift Kiosk van start.
Onder impuls van onze betreurde medewerker Eric Kenens en met goedkeuring van het Stadsbestuur werd in 1997 het heemkundelokaal in gebruik genomen. Dit werd in de jaren nadien uitgebouwd tot een uitgebreid archief met boeken, foto’s, postkaarten, affiches, waardevolle voorwerpen, kaarten, doodsprentjes, …

Wij zijn verhuisd, vanaf januari 2018, elke derde zaterdag van de maand, van 09h00 tot 12h00 in de Hoogstraat 24 te Beringen.