Het heemkundig tijdschrift van Beringen, Paal en Koersel verschijnt driemaandelijks met ca. 50, jaarlijks 200 pagina’s en is aan haar 20 ste jaargang toe.
Kiosk bevat ‘positieve’ artikels uit Beringen, Koersel en Paal. Het staat open voor iedereen die een gelijkaardige bijdrage in het blad wil publiceren.
Teksten en foto’s dienen liefst op diskette of cd-rom 2 maanden voor verschijningsdatum bezorgd te worden.

Het abonnementsgeld is zeer democratisch en wordt tot een minimum beperkt, maar moet uiteindelijk de kosten kunnen dekken.

13 euro als gewoon lid

16 euro als steunend lid voor vier nummers met kalender.

25 euro als erelid voor vier nummers met kalender en vermelding in de ereledenlijst die zich achteraan in het tijdschrift bevindt.
Alle bedragen zijn te storten op: 735-1191000-22.

Kiosk heeft 154 ereleden en meer als 2200 lezers.