Het bestuur van de vzw KIOSK heemkunde Beringen-Paal vergadert elke laatste woensdag van de maand in haar Heemkundelokaal in de kelder van het voormalige Stadhuis van Beringen.
Sinds 2004 is het Heemkundelokaal voor iedereen toegankelijk elke 3 de zaterdag van 9u. tot 12u.

Het bestuur:

Chris Cierpial
Voorzitter

Maasheide 39
3580 Beringen

Vuegen Theo
Pennigmeester Ledenlijst
Schaffensesteenweg 32
3583 Paal

011/42.75.84
theo.vuegen@skynet.be

Angélique Bosmans
Genealogie
Helderstraat 6
3560 Lummen
André Kimpen
Genealogie
Schaffensesteenweg 102
3583 Paal

011/42.00.57

Bleuckx Denis
Genealogie
Oude Baan 182
3583 Paal
denis@heemkunde-beringen.be
Willy Bertrands Pieter Bruegelstraat 21b5
3580 Beringen
011/42.54.24
Florent Dirx
Stadswal 13/2
3580 Beringen
011/42.54.81
Eugeen Henkens
Schrijnwerkersstraat 14
3583 Paal
011/42.53.23
Freddy Kenis Heideveldstraat 15
Paal
011/42.76.76
freddy.kenis@pandora.be
Felix Put Klaverstraat 1
3582 Koersel
011/42.11.45
André Sas
Hasselsesteenweg 70 b 1
3580 Beringen
andre.sas@telenet.be
Miel Schurmans Meldertsestraat 5b1
3583 Paal
miel.schurmans@pandora.be
Willy Stevens Motstraat 39
3580 Beringen
willy.stevens@hotmail.com
Jozef Theunis
WZC Romi
Tessenderlosesteenweg 145/3 Paal

074/583729

Jos Theys Buitingstraat 135
3583 Paal
011/43.18.27
jozef.theys1@pandora.be