Het heemkundig tijdschrift van Beringen, Paal en Koersel verschijnt driemaandelijks met ca. 50, jaarlijks 200 pagina’s en is aan haar 20 ste jaargang toe.
Kiosk bevat ‘positieve’ artikels uit Beringen, Koersel en Paal. Het staat open voor iedereen die een gelijkaardige bijdrage in het blad wil publiceren.
Teksten en foto’s dienen 2 maanden voor verschijningsdatum bezorgd te worden, liefst op DVD, stick of mail ze door.

Het abonnementsgeld is zeer democratisch en wordt tot een minimum beperkt, maar moet uiteindelijk de kosten kunnen dekken.

Gewoon lid: 16€, met jaarlijkse kalender.

Erelid: 25€ (mag ook meer zijn), met vermelding in Kiosk en jaarlijkse kalender.


Alle bedragen zijn te storten op: BE06 7351 1910 0022

Kiosk heeft 154 ereleden en meer als 2200 lezers.